African Elephants (61)

African Elephants (61).jpg
African Elephants (62)

African Elephants (62).jpg
Bear (31)

Bear (31).jpg
Big Sea Otter (54)

Big Sea Otter (54).jpg
Big Sea Otter - side (56)

Big Sea Otter - side (56).jpg
Big Sea Otter - surfacing (55)

Big Sea Otter - surfacing (55).jpg
Big Sea Otter - swimming by

Big Sea Otter - swimming by .jpg
Big Sea Otter - swimming by (58)

Big Sea Otter - swimming by (58).jpg
Big Turtle (26)

Big Turtle (26).jpg
Big Turtle 2 (27)

Big Turtle 2 (27).jpg
Big Turtle closeup (28)

Big Turtle closeup (28).jpg
Bird in the penguin area (48)

Bird in the penguin area (48).jpg
Black Swan (44)

Black Swan (44).jpg
Bull - head on (46)

Bull - head on (46).jpg
Bull - side (45)

Bull - side (45).jpg
Camel alone (31)

Camel alone (31).jpg
Camel with Courtney (32)

Camel with Courtney (32).jpg
Camels (29)

Camels (29).jpg
Camels (30)

Camels (30).jpg
Cheetah (36)

Cheetah (36).jpg
Gazelle (24)

Gazelle (24).jpg
Giraffe (1)

Giraffe (1).jpg
Giraffe - behind rock (7)

Giraffe - behind rock (7).jpg
Giraffe - bent over (2)

Giraffe - bent over (2).jpg
Giraffe in the shade (3)

Giraffe in the shade (3).jpg
Giraffe in the shade-complete (4)

Giraffe in the shade-complete (4).jpg
Kangaroos (60)

Kangaroos (60).jpg
Penguin - back (47)

Penguin - back (47).jpg
Penguin - bent over (50)

Penguin - bent over (50).jpg
Penguin - bent over (52)

Penguin - bent over (52).jpg
Penguin - bent over - far (51)

Penguin - bent over - far (51).jpg
Penguin - facing us (53)

Penguin - facing us (53).jpg
Penguin - head (49)

Penguin - head (49).jpg
Polar bear (18)

Polar bear (18).jpg
Polar bear - head up (20)

Polar bear - head up (20).jpg
Polar bear - walking (19)

Polar bear - walking (19).jpg
Sea ooter - swimming away (13)

Sea ooter - swimming away (13).jpg
Sea otter - swimming down (15)

Sea otter - swimming down (15).jpg
Sea otters - a pai (16)

Sea otters - a pai (16).jpg
Sleeping Primates (59)

Sleeping Primates (59).jpg
Some bird (41)

Some bird (41).jpg
Turtle yawning (25)

Turtle yawning (25).jpg
Wallaby (40)

Wallaby (40).jpg